Babs Balletschool

in de Dansstudio van Theater de KiK
Dorpsstraat 39
Elst
regels

Algemene Voorwaarden en Huisregels

DE HUISREGELS:

Om alles goed te laten verlopen zijn een aantal huisregels belangrijk. De huisregels en algemene voorwaarden gelden per balletseizoen en kunt u opvragen bij de docent of terug vinden op de website.

HET GEBOUW

De dansstudio waarin Babs balletschool haar lessen verzorgt is gehuurd van 'Theater de KiK'. We zijn dus te gast. Ga niet onnodig door gangen rennen en ben andere gebruikers niet tot last. Laat alles schoon achter en maak niets stuk.

KIJKEN TIJDENS DE LESSEN

Om te voorkomen dat de leerlingen tijdens de lessen teveel worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen. Uitzondering is de 1e proefles waarbij ook de ouder(s)/ verzorger(s) een beeld moeten krijgen van de lessen. Voor familie en vrienden worden er speciale 'familie-dagen' gehouden om naar de vorderingen van de leerlingen te komen kijken. Deze worden vooraf aangekondigd.

"STUIF-ES-IN" LESSEN:

Tijdens de "Stuif-es-in" lessen mogen de leerlingen een vriend of vriendin meebrengen om hen een balletles te laten ervaren. Deze lessen zullen vooraf worden aangekondigd.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

EEN BALLETSEIZOEN

Het balletseizoen loopt ongeveer gelijk met het basisonderwijs. Babs balletschool volgt zoveel mogelijk de basisschoolvakanties van regio zuid. Hier kan soms iets van worden afgeweken. Dit zal zo vroeg mogelijk bekend worden gemaakt. (zie het vakantie rooster op de website). Een balletseizoen bestaat uit 38 tot 40 lessen.

INSCHRIJVEN

De inschrijving moet volledig ingevuld en ondertekend worden opgestuurd. Deze inschrijving is bindend voor een heel seizoen. Indien tussentijds wordt gestopt met de cursus om welke reden dan ook, is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. Natuurlijk zijn bepaalde uitzonderingen bespreekbaar (bijv. bij verhuizing naar andere stad of een langdurige blessure)

INDELING GROEPEN

De groepen bestaan uit min. 6 en max. 15 leerlingen. Groepen die te klein worden, kunnen eventueel worden samengevoegd. Bij onvoldoende animo voor een bepaalde cursus zal deze worden geannuleerd met teruggave van lesgeld. De indeling van de groepen gebeurt zoveel mogelijk op leeftijd. Babs balletschool behoudt het recht om naar eigen inzicht leerlingen door of terug te plaatsen. Er kan niet altijd rekening gehouden worden met het samen plaatsen van vriendjes/vriendinnetjes , vragen mag natuurlijk altijd.

AANMELDING

Aanmelding gebeurt voor elk nieuw seizoen. Aan het eind van het oude seizoen ontvangen de leerlingen een nieuw inschrijfformulier, hiermee schrijft de cursist zich dus in voor één seizoen en zit niet automatisch vast aan een langdurig contract.

BETALINGEN

Betaling van het lesgeld dient te geschieden binnen 21 werkdagen na het ontvangen van de inschrijfbevestiging. Indien het lesgeld niet op tijd is ontvangen zal Babs balletschool de leerling toegang tot de les ontzeggen tot dat betaling heeft plaatsgevonden. Voor leerlingen die halverwege in het balletseizoen instromen, wordt een aangepast bedrag vastgesteld.

AF MELDEN / UITVAL LESSEN

Indien een leerling verhinderd is, graag een afmelding via de mail babs@babsballetschool.nl ,via een medecursist of via de balie van 'Theather de KiK'. Indien de les onverhoopt komt te vervallen zal Babs balletschool proberen iedereen tijdig in te lichten via de mail. Bij de ingang van het gebouw zal ook een afmelding opgehangen worden. Meer dan drie uitgevallen lessen worden ingehaald /vervangen of terugbetaald.

KORTINGEN

Gezinskorting: Als uit één gezin meerdere gezinsleden bij Babs balletschool lessen volgen, wordt aan het tweede of volgend gezinslid 20% korting verleend op het inschrijfgeld. 2e les korting: leerlingen van Babs balleschool die zich inschrijven voor een 2e les ontvangen daarop 20% korting. Op de korte cursussen wordt geen korting gegeven.

AANSPRAKELIJKHEID

Babs balletschool behoudt de vrijheid om leerlingen, zonder verdere opgaaf van reden, de lessen te ontzeggen. Babs balletschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zoekgeraakte spullen, schade aan derde, of ongevallen /blessures tijdens, voor en/of na de lessen en presentaties.

PRESENTATIES/ VOORSTELLINGEN

Streven is om ieder seizoen iets te organiseren voor de leerlingen zodat zij hun prestaties aan publiek kunnen tonen. Dit kan per seizoen verschillen. Van kleine presentaties in de zaal voor eigen publiek tot grote leerlingen voorstellingen. Deze zullen in de loop van het seizoen worden aangekondigd.